Nieuws

Dageraad breekt aan!! De massa wacht het spektakel af!12/02/2012
Op basis van historisch vergelijkend onderzoek hopen wij u in de komende maanden een beeld te geven van wat zich precies afspeelde in de buurt van het Station van Roeselare, meer bepaald in de wijk Barnum, op 13 november 1901.

Binnenkort bezorgd het Koninklijk Meteorologisch Instituut ons de weersomstandigeheden van de bewuste dag in Roeselare.

De "kouter" weidelanden lagen er blijkbaar drassig bij, en het was voor de paarden bijzonder moeilijk hun werk te doen. Volgens sommige bronnen zouden daarom de olifanten ingeschakeld worden om de wagens voort te trekken.

Volgens een studie van Dhr. Luc Lybeer, werden de tenten opgetrokken op de weidelanden van Familie Dewilde, op de hoek van de Stationsdreef en de Stokerijstraat.

Zoals in de andere Barnumsteden, kwam de volkstoeloop al op gang in de nacht voordien. Duizenden mensen wensten de vier treinen te zien toekomen. Velen waren teleurgesteld dat zij niets te zien kregen, op de beweging na van enkele individuen.

Het was pas vanaf 5.00 à 6.00 in de morgen dat er beweging in de karavaan kwam. Mensen begonnen gedisciplineerd aan het lossen van de treinwagons, paarden werden ingespannen, wagens werden gelost, ijzeren staven werden ritmisch ingetimmerd, alles verliep bijzonder snel en ... stil. Van de twaalftal tenten die opgetrokken dienden te worden was de "smidse" en "de eetzaal" telkenmale de eerste.

Wat opviel is dat mensen, verwonderd toekeken naar het volume eten dat werd aangeleverd en verorberd zou worden. De lokale zelfstandigen deden gouden zaken, maar het vlees werd volgens bepaald bronnen aangeleverd uit Antwerpen.

Volgens een bron in Nederland had het gezelschap 300 broden besteld en 1200 kadetten (een soort pistolets)