Nieuws

Wat bedoelt men met "Barnum Reclame"?12/02/2012
De "Barnum reclame" bleek effectief te werken volgens Burgerwelzijn, van 31 oktober 1901 werden alle politieke, maatschappelijke en plaatselijke vraagstukken op de achtergrond geplaatst. Rijken, armen, groten en kleinen, leefden allen in de verwachting van een buitengewone gebeurtenis.

De plakbrieven die werden rondgedeeld bij lokale nering, waren vergezeld van bons die ingewisseld konden worden voor een ingangsticket. Zij werden uitgedeeld door Barnum & Bailey personeel en werden ten huize van ingewisseld.

Het grote voordeel was, dat bij aankomst in het Circus deze mensen eerst plaats konden nemen in de tribunes.

(onder constructie)