Luik

De voorvallen - een gevecht aan het circus - tijdens het verblijf van het Circus Barnum & Bailey, te Luik, werden zoals men weet door het gerecht nauwkeurig onderzocht. Het onderzoek is nu gesloten en een bevel tot niet vervolging werd gegeven ten voordeele van den neef van de Dhr. Bailey en de vier kassiers, die aangehouden werden. Zij zullen de waarborg van 6000 Bfr teruggestort krijgen.

Bron: De nieuwe Gazet, 26 oktober 1901, pagina 3