Kortrijk

De circus Barnum & Bailey is donderdagmorgen broeg te Kortrijk aangekomen. Zoals wij verleden week schreven, is het lossen in het station begonnen om zes uur stipt. Reeds van vijf uur waren veel kortrijkzanen te been om de 67 wagens, de olifanten, de kemels, de zebra's, paarden, te zien voorbijtrekken.

't was zeer belangrijk om zien, vooral voor de kenners, met hoeveel gemaken kunde de paarden gemend werden, zonder schreeuwen of zweepslagen.

Rond 7.30 waren de wagens verenigd op het uitgestrekte plein "Ter Linden" langs de Gentse baan, op het grondgebied Harelbeke.

Onmiddellijk werden langs alle kanten piketten in den grond geslagen in in weinige tijd weden de verschillende grote tenten opgemaakt.

Vijf minuten na de aankomst van de eerste wagens, met ach krachtige paarden bespannen, was de tent waar de eenmalen werden bereid reeds klaar en drookte de schouw dat het een plezier was om te zien.

Niettegenstaande het sleht weder, waren duizenden nieuw, nieuwsgierigen van alle kanten opgekomen om het circus te zien optimmeren, rond het plein wemelde het van het volk en de rijtuigen waren zo talrijk dat de baan erdoor versperd was.

Het is waarlijk iets groots, om zo een troep in beweging te zien en velen vinden de aankomst en het verrek van Barnum's troepen veel belangrijker dan de vertoningen op zich.

Al de dag en weekbladen, hebben met veel log gesproken over de goede orde en de wonderbaarlijke snelheid waarmee alles wordt opgezet. Dit was in ieder geval zo  voor de vertoningen, maar wat oneindig veel beter had gekund was het geven van de ingangskaarten. 

Slechts aan twee wagens werden de kaarten afgeleverd, de mensen verdrongen zich zo geweldig, dat de politie er is moeten tussenkomen, om de personen te verlossen, die op het punt stonden om in het gedrang te stikken.

De zakkenrollers hadden schoon spel gehad, en menig individu was van zijn geldbeugel of zijn juwelen beroofd.

Voor de dagvertoning waren al de plaatsen bezet en velen konden er zelfs niet binnengeraken. Wij hebben personen gezien die van vier uren verre kwamen en zich moesten tevreden stellen met de tenten van buiten te bezien.

De avondvertoning heeft minder volk gelokt, maar het slechte wedeer was daar waarschijnlijk de oorzaak van. De vertoning was ten einde om 21.15 en toen de laatste toeschouwers hun plaats verlaten hadden, waren de tenten omzeggens afgebroken.

De circus Barnum is een bezoek waard, niet alleen voor de uitmuntende artiesten, en de "overschoone" prachtdieren die men er kon aanschouwen, maar ook voor de wonderheden van allen aard die men er ontmoet en nooit elders te zien kreeg.

De vier bijzondere treinen van Barnum & Bailey zijn rond middernacht ut Kortrijk naar Doornik vertrokken.

Bron: Het Laatste Nieuws, zondag 17 november 1901, pagina 1&2, kolom 1&2

                                                   *****

Een andere vlaamse krant schreef dat na de laatste voorstelling, de treinen pas de volgende ochtend vertrokken naar Doornik.

Bron: Vlaamse krant, nog onbekend,

                                                   *****
Ter gelegenheid van de vertoningen, van Barnum & Bailey heeft de Maatschappij de Ijzerwegen van West-Vlaanderen twee bijzondere treinen ingelegd: om 10.15 uit Kortrijk naar Thielt, en om 10.30 uit Kortrijk naar Komen met stilstand n alle tussenstations

Bron: Vlaamse krant, nog onbekend,


                                                   *****

Het Modern Archief van Kortrijk werd afgelopen week ingepakt in het Rijksarchief om over te brengen naar het Stadsarchief. Misschien zit daar materiaal tussen maar dat kan ik nu helaas niet zeggen. Als u mij begin februari terug contacteert zal ik misschien meer kunnen zeggen. Ondertussen kunt u misschien wel mijn collega’s van de Bewaarbibliotheek contacteren. Als ik mij goed herinner zit er in het Fonds de Bethune een en ander over circussen. U vindt het mailadres van mijn collega in CC.

Bron: Vraag van Archief Roeselare aan stadsarchief Kortrijk.