Aalst

Volgens de eerste bronnen, die wij geconsulteerd hebben werden de tenten van Barnum & Bailey reeds vroeg in de morgen opgetrokken op een lager gelegen weideland, dat regelmatig in de winter overstroomde.

De grond was zeer drassig en de opbouw bleek bijzonder moeizaam en traag te verlopen. Wagens die normaal getrokken werden met een achtspan, werden nu getrokken door vierentwintig tot dertig paarden. De wagens geraakten vast.

Toen bleek dat men zich onmogelijk aan het schema kon houden, namelijk op tijd in Gent zijn, heeft men de vertoning in Aalst afgelast en is men opnieuw beginnen afbreken.

Alles werd opnieuw naar het station gebracht. Duizenden toeschouwers uit de omliggende gemeenten waren terleurgesteld, maar toch hadden ze de opbouw en afbraak gezien, van wat achteraf toch een bijzonder spektakel bleek te zijn.


In de Nieuwe Gazet van donderdag xxx November zou een bericht gestaan hebben dat er brand was geweest in het Circus Barnum&Bailey in Aalst en dus waq afgebrand. In De Nieuwe Gazet van 9 November 1901 werd een corrigendum vermeldt op pagina 3 dat de brand niet zo erg was als in den beginne beweerd. In alle geval was het erg genoeg om de aangekondigde voorstellingen te Aalst te schrappen, en is het Circus vertrokken naar Gent. (De Nieuwe Gazet, 9 november 1901, pagina 3)