Familie Fahrenholz

In 1865 werd Edouard Fahrenholz geboren in Linden (Hannover). Hij huwde met Augusta Schmidt, wiens moeder gezelschapsdame was bij een adellijke familie.
Het gezin trok door Duitsland. Zo werd zoon Fritz in 1886 geboren in de Pruisische stad Graudenz en Leonard zag het levenslicht te Rosenberg in 1889.
Rond 1890 belandden ze in ons land en vestigden zich in Luik. Er kwamen nog meerdere kinderen bij, waaronder de dochters Selma (°1894) en Louise (°1898).

Om in hun levensonderhoud te voorzien, gingen vader en de oudste kinderen optreden in herbergen en kloosters. Echtgenote Augusta, die een andere opvoeding had genoten, ging niet mee. Later hadden ze een kleine piste en speelden ze in de openlucht. Aan het begin van vorige eeuw trok het gezin naar Amerika, waar Edouard een contract had gekregen bij Barnum and Bailey. Hij trad daar als ikariër op met zijn dochtertje Louise, die zo op driejarige leeftijd debuteerde als levend voorwerp. Louise verwoordde het later als volgt: ‘Met de koets werden verschillende staten doorkruist. Ik speelde toen stijve plank. Vader lag rugwaarts in de piste, tilde mij op de voetzolen en tolde mij in vlug tempo rond. Mijn broer Fritz was er muzikale clown.’

Toen de familie rond 1905 naar België terugkeerde, werd Circus Fahrenholz, opgericht. Later zetten kinderen en kleinkinderen de circustraditie verder met uitbatingen zoals circussen Selma en Espagnol. Vandaag baat de 83-jarige kleinzoon Leo Verswijvel nog steeds het Magic Circus uit.