Evenementen

Thema Erfgoeddag 2014 - Grenzeloos27 april 2014(Event)
Grenzeloos is een ruim in te vullen thema. Ook toerisme, jumelages, circus- en kermiserfgoed, cartografie, kolonisatie, smokkel en douane, van postduif tot het internet… komen met dit thema in de spotlight te staan. Kortom: een Erfgoeddag zonder grenzen dus!

Barnum1901 project bekijkt thans de mogelijkheden om volgende jaar opnieuw deel te nemen. Meer nieuws volgt!
 

Grenzen: waar trek je die in erfgoedorganisaties? Wat toon of vertel je, bewust of onbewust, aan het publiek, en wat precies niet? Hoe ga je om met drempels en toegangen, binnen en buiten? En tot waar krijgt het publiek inzage in wat er bij jou voor en achter de schermen gebeurt? Op deze Erfgoeddag kan je tonen hoe grensverleggende ideeën en invloeden uit het buitenland (UNESCO, ICOM…) bij jou hun beslag krijgen. Of nog, confronteer het publiek met vragen, kansen en problemen die opduiken wanneer je de grens – letterlijk – oversteekt, met je collectie(s), je werk, je denken en je invloed.
 
Meer informatie op www.faronet.be