Blog

Herinneringen aan Barnum? Aan wie?05/02/2013
Enkele leerlingen van Barnum, die zich hebben ingeschreven in het seminarie ‘Barnum 1901’, hebben zoveel mogelijk informatie verzameld over het circus ‘Barnum & Bailey’. Het circus heeft op verschillende plaatsen zijn shows tentoongesteld, de leerlingen hebben echter ook informatie verzameld over de steden Ieper, Roeselare, Kortrijk, Doornik en Brugge.

Zij hebben ook de taak op zich genomen om een mondeling onderzoek uit te voeren met de Barnumwijkbewoners om zo te proberen, verhalen, anekdotes, herinneringen, tekeningen en foto’s te verzamelen over de de "fantastische wondervoorstelling" dat in de Barnumwijk heeft plaatsgevonden in 1901.