Barnumsteden

Het is de bedoeling dat op basis van historisch onderzoek in de komende drie jaar, de verhaallijnen van de verschillende Barnumsteden uitgewerkt worden. 

Het woord "Barnumsteden" is een verwijzing naar de plaatsen waar het Circus Barnum & Bailey haar tenten heeft opgezet en de Greatest Show on Earth heeft vertoond.

Deze ruimte zal geregeld bijgewerkt worden. Op dit ogenblik voeren wij onderzoek uit in Roeselare, Ieper, Kortrijk, Brugge, Mechelen, Gent, Aalst en Doornik.

Wij danken bij voorbaat de stads- en andere archieven, de erfgoeddiensten, de culturele centra, de privéverzamelaars, vrijwilligers en de vele geïnteresseerden voor hun spontane medewerking!

Mocht U informatie in uw bezit hebben, die u wenst te delen, aarzel dan niet om ons te contacteren.