Photo gallery

Het is de bedoeling om in de komende jaren enerzijds een uitgebreid fotoarchief aan te leggen van al het materiaal met betrekking tot Circus Barnum & Bailey dat rondtoerde in België en in de vijftien Barnumsteden.

Anderzijds is het ook de bedoeling om een fotoarchief aan te leggen met de rijke geschiedenis van onze wijk Barnum!

Relevant foto en beeldmateriaal zal opgeslagen worden ofwel onder "Barnumsteden" ofwel hier in de fotogallerij. 

Veel kijkplezier!