News

Circusconvenant ondertekent tussen VVSG-voorzitter Luc Martens en Minister van Cultuur Joke Schauvliege05/02/2013
We wensen toch de volgende berichtgeving even onder de aandacht te brengen.

Tijdens het Gentse Kerstcircus van Rose Marie Malter ondertekenden Dhr. Luc Martens, als Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) , vroeger Minister van Cultuur en Burgemeester van onze Stad Roeselare en Minister van Cultuur Mevr. Joke Schauvliege, het CircusConvenant dat de afspraken tussen gemeenten en circussen wil regelen.

Luc Martens: ‘ Vaak is er een hautaine houding vanuit de cultuurwereld ten aanzien van circus. Toch is circus voor mij een breed spectrum. Wij willen de steden voor hen toegankelijk houden. Velen geven in het circus het beste van zichzelf. Wij, als overheid, willen ons duurzaam respect omzetten in actieplannen. Vaak worden verdachtmakingen en veronderstellingen naar circussen uitvergroot. Daardoor verliezen we de essentie van de cultuurvorm uit het oog. Ik wil graag samen met de Minister hun bondgenoot zijn.’

Joke Schauvliege: ‘Het Circusdecreet creëerde het Vlaams circuscentrum dat én belangenverdediger én steunpunt is voor het circus. Zij zullen mee instaan voor concrete afspraken tussen circussen én gemeenten. Op die wijze sluit Vlaanderen ook aan bij het Europese Convenant om circus centraal in steden te houden'.

Bron: Tijdschrift De Piste, Dhr. Roland Vermeylen