Overwinteren

Na hun toernee in België vertrok het gezelschap na hun laatste voorstelling op 17 November 1901 in Bergen naar Parijs. Het gezelschap zou drie maanden overwinterd hebben in Parijs en drie maanden in Lyon, om vervolgens in 1902 opnieuw doorheen Europa te trekken, om daarna nooit meer in deze formatie terug te keren.

In de Nieuwe Gazet van 9 November 1901 leest men dat het gezelschap "in Parijs" de Machienegaanderijen zou afgehuurd hebben en voor 700.000 Bfr kosten hebben gemaakt om het tot een circus in te richten waar tijdens de winter balletten en toverspelen werden georganiseerd.

Op 17 maart 1902 zouden ze - alzo vervolgt het persartikel - dan zijn vertrokken aan een nieuwe toernee, met spiksplinternieuwe tenten.