Chapiteau & Menagerie

In dit hoofdstuk zullen wij u een idee proberen te geven van de logistiek. De verplaatsting geschiedde per trein tussen de steden.

Tijdens de tour in 1901 was de kortste afstand tussen twee steden 21 km en de langste ongeveer 210 km, in totaal werd een afstand overbrugd van om en bij de 11.000 km. 449 voorstellingen werden gegeven, in zes imperia in 125 europese steden. 

Hoe groot het volume aan tentzeilen moet geweest zijn, kan men zich moeilijk inbeelden. Het volume aan palen, grote en kleine was gigantisch.

Het vervoer gebeurde per kar en met trekpaarden. Voorheftrucks bestonden nog niet. Alles gebeurde op een zeer gedisciplineerde manier, volgens een bepaalde systematiek en structuur. Op basis van wilskracht, spierkracht en met behulp van dieren. 

De tentzeilen moesten om de zoveel tijd behandeld worden tegen de gure weersomstandigheden.

Men sprak steeds over een 12 tal tenten wij zullen trachten een concreet beeld te geven van de specifieke functies, de cantine, de chapiteau, de menagerie, de aparte shows, de brandweer, ...

Wij zullen proberen op basis van notities en documenten te achterhalen hoe de logistiek werd voorbereid, hoe de logistiek werd uitgevoerd en hoe de logistiek verliep. 

Uit de eerste documenten blijkt dat deze onderneming en de organisatie van deze voorstelling, veel meer was dan de verplaatsing van dit gezelschap door Europa. Puur logistiek gezien was dit een huzarenstuk zonder voorgaande.